Happy Humans

Stichting Happy Humans wilt jongeren de kans bieden om een volgende stap te zetten in hun leven. Net zoals veel mensen in Nederland, inclusief wij zelf, is studeren de normaalste zaak van de wereld. Dat wij kunnen studeren is een privilege, een privilege dat wij graag zouden willen doorgeven.

Dit doen wij door jongeren de kans te bieden zich verder te ontwikkelen op school en de universiteit. Door jongeren in basis- en middelbaar onderwijs te ondersteunen, hebben zij een fundament waaruit zij hun eigen ontwikkeling kunnen voortzetten. Naast onderwijs via scholen willen wij graag iedere vorm van educatie ondersteunen zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en zo een fijn bestaan voor zichzelf kunnen creëren.

Visie: Mensen in ontwikkelingslanden zijn het meest geholpen met het ondersteunen van lokale initiatieven.

Missie: Een glimlach brengen door mensen de juiste ondersteuning en hulp te bieden op het gebied van onderwijs.

“Als ik de kans zou krijgen, zou ik die  direct aangrijpen”
– Christina, Arusha

Hoe doen wij dit?
Door samen te werken met lokale initiatieven die begrijpen wat nodig is en die luisteren naar benodigdheden van de lokale bevolking. De ‘bottom-up’ benadering is waar Happy Humans voor staat. Wij willen niet onze benodigdheden projecteren op hen maar kijken waar zij, in hun context, behoefte aan hebben. Bekijk snel onze verschillende projecten.

Op dit moment werken wij samen met de stichting Hope for Children uit Arusha, Tanzania. Hope for Children streeft naar een beter leven voor kinderen in de omgeving. Ook steunen zij lokale initiatieven van volwassenen die daar financiële middelen of advies voor nodig hebben. Lieke heeft een half jaar gewerkt met deze stichting en heeft gezien hoe graag de mensen vooruit willen maar daar vaak weinig kansen voor hebben. Met deze stichting streven wij ernaar om op een kleinschalige manier deze mensen verder te helpen. Hope for Children is net zoals Happy Humans kleinschalig, kwalitatief en doelgericht.